Αναρχική Πολιτική Οργάνωση

Da Anarcopedia.
Jump to navigation Jump to search

L'Αναρχική Πολιτική Οργάνωση (Organizzazione Politica Anarchica, APO / ΑΠΟ) è una federazione anarchica che opera in Grecia e che fa parte della Internazionale delle Federazioni Anarchiche.

Federazioni dell'IFA

In nero i paesi in cui sono presenti organizzazioni aderenti all'IFA.

Collegamenti esterni

Sito web ufficiale